הטמעת מערכות BI


פתרונות בינה עסקית לארגון

טנגרה מספקת שירותי אפיון, פיתוח והטמעה של מערכות Data Warehouse הכוללים:

  • ניתוח תהליכים עסקיים וצרכי הלקוח
  • אפיון Data warehouse על פי מתודולוגיה
  • פיתוח Data warehouse על פי צורך (online and offline data loads)
  • אפיון ופיתוח של קוביות רב ממדית (OLAP)
  • אפיון ופיתוח מערכת דוחות רלציונית (Relational) או מערכת דוחות רב מימדית (Multi dimensional)
  • אפיון ופיתוח מדדים (kpi's) ופאנל בקרה (Dashboard)
  • אפיון ופיתוח של מערכות סגמנטציה
  • אפיון ופיתוח של מערכות לניהול קמפיינים בחברות
  • אפיון ופיתוח תהליכי בקרה לאיכות הנתונים ב Data warehouse

לפרטים נוספים צרו קשר