פילת מדיה

פילת מדיה גלובל פי.אל.סי, באמצעות חברות בשליטתה, מתמקדת בפיתוח ויישום מערכות תוכנה לניהול תהליכי עבודה בחברות טלויזיה, ובכלל זה לניהול התוכן, הערוצים ומכירות זמן אויר למפרסמים. מקום מושבה של החברה הינו באנגליה והיא מוכרת את מערכת התוכנה שפיתחה לחברות טלויזיה ברחבי העולם.
מוצר התוכנה העיקרי של החברה הינו מערכת IBMS המיועדת לתמוך בספקי ערוצי תוכן, תחנות ורשתות שידור, בניהול ותפעול מערכי רכש והפקת תוכניות, תכנון לוחות משדרים, ניהול מכירות זמן אויר לפרסומות, הכנה והבאה לשידור.