WizeBiz בשילוב CRM - צוות מנצח

מערכות ה CRM הינן מערכות מומחה לניהול תהליכי מכירה ואו תהליכי שימור של לקוחות דרך ערוצי השיווק של החברה דהיינו: טלפון, מייל, צ'אט או כל ערוץ תקשורת אחר. המערכות מנהלות את תהליכי המכירה והשימור בצורה יעילה אך יש להן חיסרון אחד גדול, שהן מערכות פאסיביות, דהיינו צריך להזין אותן כל העת בהזדמנויות מכירה ואז הן יודעות לנהל מצוין את התהליכים דרך ערוצי השיווק הרלוונטיים.

כפועל יוצא, שיטה זו תלויה בנאמנות של הלקוחות הקיימים (Inbound Activity) או ביצירתיות והנכונות של העובדים בחברה(Outbound Activities) ליזום פעילות עסקית. שיטה זו אינה יכולה להוביל לתוצאות עסקיות עקביות בגלל המוגבלות שלה.

 TanagraBI מתמחה בתחומים של אינטגרציה בין מערכות, ניהול נתונים ובינה עסקית, זיהתה את צורך שבשילוב של מערכות CRM (מבוססות קוד פתוח כגון vtiger) עם מערכת מומחה Real time multi channel campaign management אשר פותחה תחת השם WizeBiz, והמבוססת קוד פתוח (Java, LAMP), לניהול הזדמנויות עסקיות (Outbound) קרוב לזמן אמתאו בכל אינטרוול זמן אחר שייבחר ע"י הארגון.

החיבור שבין המערכות עונה לצורך שקיים בשוק של לייצר מערכת CRMחכמהבעלת יכולת להבין את הסביבה העסקית כגון: סכנת נטישה, ירידה בפעילות ובעלת יכולת לייצר הזדמנויות עסקיות (WizeBiz) כגון: מכירת מוצר משלים, מכירת מוצר איכותי יותר ויקר יותר או מכירה של מותג אחר ולנהל את תהליכי המכירה או הטיפול בלקוח עם CRM Vtiger. הטמעת WizeBiz מייעלת ומייצרת תקשורת ופעילות רציפה מול הלקוחות הקיימיםשל הפירמה(Outbound) ומגדילה את הפעילות העסקית לאורך שנים בעשרות אחוזים הן בצורה ישירה (הצעה שיצרה תהליך מכירה בפועל) והן באופן עקיף, תקשורת רצופה עם הלקוח תגביר את הנאמנות שלו ותגדיל את הסיכוי לפעילות שהלקוח יוזם מול החברה בהווה ובעתיד (Inbound).

אחד היתרונות המובהקים של WizeBizהיא יכולת המערכת להגיב בזמן אמת. אנחנו חיים בעולם שמשתנה בקצב מסחרר ולכן חשוב לזהות את השינויים קרוב לזמן אמת. בנוסף חשוב לדעת להגיב לאירועים אלה באופן אופטימלי, WizeBiz קולעת לשני צרכים אלה.

מעבר ליתרונות הכלכליים המדידים הגלומים ב WizeBiz, המערכת הופכת למרכז ידע עסקי של הארגון. המערכת אוגרת את כל סוגי ההזדמנויות העסקיות ואת הקריטריונים כדי לזהות אותם. מובן שעם הזמן והניסיון שנצבר בסיס הידע במערכת גדל, מתמקד ומשתבח. בהיעדר מערכות כאלה בארגון המידע שלעיל נאגר במוחותיהם של עובדים ואובד לארגון בעקבות מעבר עובדים בין חברות. כמו כן המערכת עוזרת להתמקד באיתור הזדמנויות חדשות ובאופטימיזציה של ההזדמנויות הקיימות כיוון ש WizeBiz דואגת לניהול השוטף שבדרך כלל גוזל משאבים רבים.

באופן טבעי WizeBizהיא מערכת המכוונת לטפל בלקוחות הפירמה אך בפועל היא מייעלת את פעילויות החברה מול ספקים ושותפים עסקיים.