שיפור ביצועים וייעול תהליכים בבסיסי נתונים

שיפור ביצועים וייעול תהליכים בבסיסי נתונים

עם הגידול האדיר במאגרי המידע ושימוש כמעט רציף בבסיסי נתונים, נתקלים יותר ויותר מנהלי המידע בארגון בבעיות ביצועים ותפוקה של אפליקציות ובסיס נתונים. הסיבות יכולות להיות בעיות עומסים וזמני תגובה ארוכים, כשל בבסיסי הנתונים וצוארי בקבוק.

בעיות בנגישות למידע וזמני תגובה ארוכים, בייחוד באפליקציות מקוונות, יכולות לגרום לפגיעה משמעותית בחוויית המשתמש ומכאן לנטישה מוגברת ולאובדן הכנסות ומוניטין.

האתגרים אשר עומדים בפני מנהל מערכות המידע בארגון הם האצת הביצועים, הקטנת העומסים, ומניעת צווארי בקבוק. כמו כן המערכת צריכה לעמוד גם עומסים גבוהים מאוד לתקופות זמן קצרות.

לנו יש נסיון בשיפור ביצועים והקטנת עומסים ממערכות בסיסי הנתונים כך שברוב המקרים ללא תוספת חומרה חדשה ניתן להאיץ את זמני התגובה לצרכים מהאפליקציה.